Reklamace

 

Pro fyzickou osobu poskytujeme záruku 24 měsíců, na domácí šicí stroje záruku 36 měsíců.

Pro podnikatele poskytujeme záruku 12 měsíců.

 

Uplatnění reklamace

Reklamované zboží zašlete nebo osobně po předchozí domluvě doručte na adresu:

 

Anita B, s.r.o.

Průmyslová 2453/7

680 01 Boskovice

Česká republika

 

Doporučujeme, aby reklamované zboží bylo dodáno v originálním obalu. V případě přepravy v jiném obalu je nutné zajistit dostatečnou ochranu proti poškození zboží.

Za případné řešení škody pak zodpovídá odesílatel.

 

Kontaktní osoba pro uplatnění reklamací:

 

Hana Kohoutková

+420 515 553 629

+420 602 518 905

servis@anita.cz

 

Při zaslání nebo odevzdání je nutné přiložit Reklamační protokol.

Reklamační protokol k vyplnění on-line nebo ke stažení zde.

 

Neoprávněná reklamace:

Při neoprávněné reklamaci (pokud nebude zjištěná porucha, nebo pokud půjde o poruchu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu všech nákladů spojených s doručením zboží zpět.

případě zjištění závady nás kontaktujte, servisní technik může zjistit, že se jedná o závadu, kterou lze odstranit ve spolupráci s vámi po telefonu.

Objednávka svozu reklamace

Objednávka svozu reklamace je určena pouze pro reklamaci zboží do hmotnosti 30 kg.

Zboží by mělo být zabaleno v originálním obalu. V případě přepravy v jiném obalu je nutné zajistit dostatečnou ochranu proti poškození. Za případné škody pak zodpovídá odesílatel.

 

 

Nahoru