VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Všechno zboží zakoupené přes E-SHOP GARUDAN můžete do čtrnácti dnů po obdržení zásilky vrátit. Peníze vám budou zaslány zpět na váš účet.

Zboží posílejte na následující adresu:

Anita B, s.r.o.
Průmyslová 2453/7
680 01 Boskovice
Česká Republika

Na přiloženou fakturu prosím napište důvod vrácení zboží a číslo účtu, na které vám máme peníze vrátit. Jakmile k nám balíček dorazí, budeme vás o jeho přijetí informovat.

Kontakt pro vrácení zboží:
eshop@anita.cz
515 553 635

 

1. Reklamace a záruka průmyslových šicích strojů 
2. Reklamace a záruka domácích šicích strojů
 

 

1. PRŮMYSLOVÉ ŠICÍ STROJE: ZÁRUKA A REKLAMACE

Na výrobky Garudan poskytujeme pro nepodnikající osobu záruku 24 měsíců, pro podnikatele 12 měsíců.

Každému zákazníkovi provedeme záruční opravu:
1) na počkání v případě, že dopraví zařízení k nám
2) do 5 dnů v případě expresního servisu (tuto službu je nutno zakoupit společně se strojem)
3) do 6-30 dnů v případě výjezdu technika k zákazníkovi

K dispozici vám je 12 servisních specialistů připravených pomoci řešit Vaše problémy.
  

POZÁRUČNÍ SERVIS

Zajišťujeme také pozáruční servis, kdy platíte práci a výjezd technika.
Záruka se nevztahuje k mechanickému poškození jehel, stehových desek, podavačů, nožů, patek, cívek a chapačů.
Kontakt: pan Martin Přibyl, tel. 515 553 628, 736 626 323, servis@anita.cz
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Za řešení reklamací průmyslových šicích a vyšívacích strojů odpovídá:
pan Martin Přibyl, tel. 515 553 628, 736 626 323, servis@anita.cz
Reklamační protokol vám bude zaslán e-mailem po obdržení reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace budete informování e-mailem nebo telefonicky.
Jako výrobci řešíme reklamace sami.
 

Místo uplatnění reklamace
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Anita B, s.r.o, Průmyslová 2453/7, 68001, Boskovice.
Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Způsob uplatnění reklamace
• Osobně: na adrese naší provozovny - Průmyslová 2453/7,68001, Boskovice, pondělí až pátek (mimo státní svátky) v čase 7:00 - 15:30
• Poštou: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.

 

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:
• doklad o nákup zboží (faktura)
• záruční list (s výrobním číslem výrobku, pokud byl vystaven)
• popis závady nebo důvod zaslání zboží
Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.

 

Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno PPL.

 

Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 

2. DOMÁCÍ ŠICÍ STROJE: ZÁRUKA A REKLAMACE

Na domácí šicí stroje Garudan poskytujeme prodlouženou záruku pro nepodnikající osobu 36 měsíců, pro podnikatele 12 měsíců. 

Každému zákazníkovi provedeme záruční opravu nebo výměnu zboží. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dnů.
V případě zjištění oprávněné vady zboží může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné dodání nového zboží.
Pokud volbu kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo vrácení zaplacené částky.
Reklamace domácích šicích strojů: obchod@garudan.cz

  

POZÁRUČNÍ SERVIS

Síť našich techniků zajišťuje pozáruční servis v ČR a SR.
Kontakt: pan Radovan Staňka, tel. 602 703 755, obchod@garudan.cz
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Za řešení reklamací domácích šicích strojů odpovídá:
pan Radovan Staňka, tel. 602 703 755, obchod@garudan.cz
Reklamační protokol vám bude zaslán e-mailem po obdržení reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace budete informování e-mailem nebo telefonicky.

Jako výrobci řešíme reklamace sami.

 

Místo uplatnění reklamace
V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Anita B, s.r.o, Průmyslová 2453/7, 68001, Boskovice.
Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Způsob uplatnění reklamace
• Poštou: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.

 

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:
• doklad o nákup zboží (faktura)
• záruční list (s výrobním číslem výrobku, pokud byl vystaven)
• popis závady nebo důvod zaslání zboží
Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.

 

Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží musí zákazník zaslat na místo uplatnění reklamace. Postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi.

 

Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.