Jak nastavit napětí nití na vyšívacím stroji?

V článku se dozvíte:

  • podrobný návod, jak nastavit napětí nitě
  • jak otestovat, zda máte vše dobře nastaveno
  • jak opravit špatné nastavení
Jak otestovat správně nastavené napětí nití na vyšívacím stroji?

Minule jsme si v článku vysvětlili, jak důležité je pro vyšívání správné napnutí látky ve vyšívacím rámečku. Stejně důležité je však i správné napětí nití. Spodní i horní nit by se měla vytahovat hladce. Obzvláště, pokud si navíjíte cívky sami, dejte pozor na to, aby byly rovnoměrně navinuté a nebyly převinuté. Příliš navinutá cívka může zapříčinit, že se nebude odvíjet rovnoměrně a hladce. Před tím, než vložíte cívku do vyšívacího stroje, zkontrolujte, zda je nepoškozená.

Ujistěte se, že je nit ve stroji správně navlečena. Horní nit musí procházet pomocným napínačem, hlavním napínačem, niťovou pákou a všemi jejími vodiči na její cestě do jehly. Cívka s nití musí být vložena správným směrem a provlečena pod pérkem pouzdra cívky a ve vodiči na pouzdře.

Kontrola napětí spodní a horní nitě

Kontrolu napětí spodní nitě provedete pádovou zkouškou tak, že nasadíte cívku do pouzdra, ale nenavlečete nit do pomocného očka. Držte nit a pusťte pouzdro cívky s cívkou dolů, mělo by se spustit o 15 až 30 cm a zastavit se. To je správné napětí spodní nitě. Pokud se nepohne, je napětí příliš velké a je nutno ho seřídit pomocí regulačního šroubu. V opačném případě, kdy pouzdro padá příliš rychle, je napětí příliš malé.

Nastavte napětí horní nitě každé jehly. Horní napětí nitě se reguluje na prvním pomocném napínači, kde poprvé přichází nit z kónu do styku s miskami napínače. Uvolněte napínač tak, ať na něm není žádné napětí a vyvlékněte nit z očka jehly. Přidržte disk hlavního (otočného) napínače a táhněte za nit. Utahujte napětí pomocného napínače, až se nit zastaví, potom plní pomocný napínač svoji funkci.

Pomocný napínač má příliš velké napětí, pokud se přestane otáčet disk hlavního napínače. Pokud by nit z hlavního napínače padala dolů, je napětí pomocného napínače příliš nízké. Poté, co nastavíte pomocné napínače, nastavte hlavní napínač tak, že jej úplně povolíte a potom 7 až 8 x otočte maticí hlavního napínače.

Pro kontrolu vyšijte obdélník saténovým stehem dlouhý několik cm. Na rubové straně výšivky by měla být vidět 1/3 spodní a 2/3 horní nitě. Pokud je zde více spodní nitě, musíte povolit hlavní napínač. Pokud je zde více horní nitě, musíte hlavní napínač utáhnout.Související produkty

Nahoru