Garudan pomáhá nejen v době epidemie

Garudan pomáhal v čase koronavirové epidemie

Propuknutí epidemie koronaviru přineslo mnoho omezení a nároků. V chaotické době s nařízením povinného nošení roušek, kterých bylo ze začátku urgentní nedostatek, jsme se zapojili a využili naše možnosti a know-how. Pomohli jsme nejen velkým výrobcům, ale i lidem, kteří šili doma a ochotně pomáhali dalším potřebným kolem sebe.

 

Průmyslové šicí stroje urychlily šití roušek z nanovláken

 

 

Největším projektem a výzvou bylo dodání a příprava dvou kompletních linek na šití nanovláknových roušek pro zdravotníky, se kterým se na nás obrátila firma AZPO GROUP. Jako první krok jsme vybrali vhodné stroje a nastavili technologii pro jejich šití včetně automatického dělícího zařízení pro stříhání gumičky. 70 zvolených strojů jsme předmontovali v sídle společnosti a následně dopravili a instalovali v areálu společnosti ADIENT - Johnson Controll v České Lípě.

Dobrovolníci z řad servisních mechaniků Garudan, Adient a AZPO GROUP se pustili do přípravy a spuštěný linek přes víkend, aby se výroba mohla spustit pouhých 6 dnů od zadání zakázky. Díky jejich úsilí linky vyrábějí až 30 000 speciálních zdravotnických roušek denně.

 

 

Domácí šicí stroje se staly nezbytným pomocníkem při šití roušek

Nezapomněli jsme ani na lidi, kteří se pustili do výroby roušek doma. I v době, kdy stroje spíše podražovaly, jsme nabídli speciální slevovou akci, abychom stroje zpřístupnili širší skupině obyvatel. Ve spolupráci s rádiem Kiss jsme darovali do soutěže pět šicích strojů. Tato akce zaznamenala veliký ohlas. Zájem byl největší od doby, kdy se v rádiu Kiss soutěžilo o milion.

Další šicí stroj putoval do ženské věznice, kde byl roušek nedostatek a dámy si je musely šít samy. Domácí overlock od nás získala i šicí skupina Steh za stehem. Do šicí dílny Brno šije jsme zapůjčili průmyslové šicí stroje, aby dobrovolníci mohli šít roušky rychleji a snadněji. Do šicí dílny časopisu Burda v Praze jsme darovali dalších 15 domácích šicích strojů.

 

Garudan partnerem Tichého světa

Také pro chráněná pracoviště Tichý svět byla pandemie koronaviru velice těžké období. Posláním společnosti je podpora osob s postižením v oblasti zaměstnávání a vzdělávání a vytváření podmínek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti. Mezi jejich dlouhodobé projekty patří i Tichá jehla, společenství dam, které nejsou profesionální švadleny, ale šití je baví a tvoří s radostí výrobky na zakázku převážně z recyklovaných materiálů.

Jsme rádi, že jsme jim mohli poskytnout pomoc v podobě několika domácích šicích strojů a švadleny tak mohly šít nejen roušky, ale i například tašky či látkové hračky pro děti. Koupí takových šitých výrobků můžete podpořit neslyšící.

 

Auto pro Betany

Posláním Oblastní charity Blansko je pomoc a podpora lidem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V místní Betany Boskovice je v současnosti 40 procent klientů s postižením dolních končetin. Automobil je proto pro běžný provoz služby nezbytný.

Máme radost, že jsme mohli přispět na nákup nového automobilu s plošinou, a že nyní klienti Betany neztratí kontakt s okolním světem a mohou vyrazit na kulturní akce, výlety či nákupy.

Je nám potěšením, že i přes náročné období i v naší firmě jsme mohli někoho podpořit a doufáme, že naše šicí stroje budou stále více pro radost z šití...

 Související produkty

Nahoru